Co nabízíme

Co nabízíme

Nabídka našeho ranče je velmi pestrá. Jezdectví a volnočasové aktivity jsou dlouhodobě naší nedílnou součástí. Od roku 2020 budujeme komunitní centrum, kde kromě vytváření místa pro setkávání se a sdílení, připravujeme také vzdělávací, kulturní či sportovní akce. Cílem komunitního centra je prevence sociálního vyloučení, podpora rodin s dětmi, enviromentální vzdělávání mnoho dalšího. 

Další naše směřování přirozeně vede touha předat to, co sami ctíme a cítíme, a tedy, že vědomé bytí v blízkosti koní má úzdravný a růstový potenciál. Pro někoho jsou koně pouhým zvířetem, pro jiné zrcadlem. Ray Hunt, jeden z nejlepších horsemanů všech dob řekl: "Kůň je zrcadlo. Jde hluboko do těla. Když vidím tvého koně, vidím i tebe. Ukazuje mi všechno, co jsi."  Připravujeme řadu workshopů pro jednotlivce i skupiny, které jsou zaměřené na relaxaci, poznání sebe samých a rozvoj růstového potenciálu každého z nás.