Rančerský kroužek

04.03.2024

Rančerský kroužek 

Začínáme 4. 3. 2024 a končíme 17.6. 2024

Vždy v pondělí 15:30 - 17:00

Věk: 8+ (mladší děti po dohodě s vedoucí)

Počet míst: 8

Cena: 2800,-

Vedoucí: Markéta Charvátová (tel. 604360402)

Kroužek NEBUDE zaměřen pouze jezdecky, ale více směřovat ke všem aktivitám, které k opravdovému ranči patří. Čeká nás spousta her a kvízů, také praktického nácviku u koní.

Budeme se učit, jak se dobře starat nejen o koně, ale i morčátka, psi a kočky. Naučíme se základním prvkům přirozené komunikace s koňmi a základům jezdectví. Součástí budou vyjížďky do malebné přírody v okolí.

Většina aktivit bude probíhat venku na ranči nebo v jeho blízkém okolí. V nepříznivém počasí máme k dispozici klubovnu, která nám poskytne prostor pro tvoření a učení.

Prosíme včasný příchod. Případné absence nebo zpoždění je potřeba hlásit SMS vedoucímu!!!

Kroužku se můžou zúčastnit děti až po vyplnění a podepsáním přihlášky zákonným zástupcem první den konání kroužku.