příměstské tábory 2021

Na příměstském táboře program začíná v 9 hodin, po domluvě je možné přivézt děti dříve. Po přivítání se děti rozdělí do tří skupin - jedna půjde jezdit, druhá pracovat (uklízení výběhů, zametání chystání krmení pro koně, péče o drobná zvířata) a třetí hrát různé táborové hry. Během dne  se skupiny střídají, po obědě je hodinový odpočinek. Dostanou dvě svačiny a oběd, po celý den je zajištěn pitný režim. Sebou si děti přinesou přilbu - stačí cyklistická, pokrývku hlavy, pláštěnku a holínky.