"Za hranicí myšlenek o konání správných a špatných věcí je místo. Potkáme se tam." 

Rumi

Život je jako proud. Někdy je plný radosti, lásky a spojení a někdy nás konfrontuje s výzvami, které nás vedou ke změně a růstu. Náš život plyne a změna je jedinou konstantou. Odevzdat se tomuto proudu znamená být ve spojení se sebou samým, ptát se sám sebe kým jsem, být zvědavý, vědomý a naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

Ve snech, mýtických příbězích a znalostech o kmenech mnoha kultur je kůň univerzálním symbolem zakořenění v našem instinktivním já. Koně jsou zrcadlem naší duše, naší reality. Jejich pozornost je vždy tady a teď a jejich činy jsou vždy autentické. Koně se stoprocentně spoléhají na vůdce svého stáda a divocí koně jim svěřují svůj život. Vedoucí vede stádo, rozhoduje o směru a rychlosti, intuitivně a autenticky. Autentické znamená skutečné. Koně nedělají kompromisy, pokud jde o jejich bezpečnost a pohodu, a jsou velmi citliví pokud jde o jejich důvěru a spojení s lidmi.

Koně jsou schopni cítit jakékoli neshody mezi slovy a činy člověka, mezi předstíraným a skutečným pocitem, vnitřní a vnější realitou člověka. Koně cítí neautenticitu a reagují stažením nebo lhostejností. Autenticita vytváří důvěru.