Rodinné podvečery na ranči

Chceme se inspirovat ve starém zvyku, jehož cílem bylo ušetřit elektřinu, a díky tomu se lidé scházeli a předávali si své vědomosti. 

Rodinné podvečery je série několika setkání, jejichž cílem je podpora rodiny a komunity. 

více info: marketa.charvat@gmail.com

Cesta ženy & HorseSpirit

Workshop určený ženám, jejich jemnosti, síle, hranicím a zdrojům.

Zkoumejme naše vnitřní impulzy, moudrost těla, laskavost slova, učení se v bezpečném prostředí a především autentičnost a spontánnost.

Celý workshop je inspirován biosyntézou, technikami používající se v rámci tělového kotvení a vědomého bytí. Svoji praxi opírám o mnohaletou psychoterapeutickou zkušenost (více info zde: www.therapies.cz).

Přihlášky a otázky: marketa.charvat@gmail.com

více info v letáku níže :)

Těším se na Vás! Markéta 


2. 6. 2023      Otcové a jejich role v rodině. Téma otcovství v 21. století, proměny, vývoj, očekávání a výzvy. Jak pracovat s vyladěním role matky a otce vůči dětem, work-life balance - vyladění pracovního a rodinného života.

17. 6. 2023      Sebepéče jako prevence syndromu vyhoření. Proč je důležité naplňovat svoje potřeby a jak to komunikovat rodině a okolí. Jak můžu podpořit sám sebe v těžkých chvílích. Hledání vnitřních a vnějších zdrojů. Relaxace, meditace, mindfullness atd.     

Další plánovaná témata: 

Psychosomatické souvislosti - zdraví jako psycho-socio-bio-fyziologické soukolí. Vztah těla a psychiky, podstata vzniku psychosomatického onemocnění. Nejde o diagnostiku, nýbrž o základní porozumění vlastním nezdravým vzorcům chování, které ovlivňují moje zdraví.

Vztah jako dialog - základy vývojové psychologie a porozumění attachmentu (vazby) a jeho vlivu na naše fungování ve vztazích a vztahových vzorců. Neurofyziologie vývoje mozku ve vztahu k budování citové vazby dítěte a matky.

Druhá polovina života. Témata související s postupnou ztrátou plného zdraví. Hledání možností a zdrojů v životě, vedoucí k aktivizaci a zlepšení kvality života. Naučení se zpomalit, přijmout jiný rytmus života a užít si sklizeň toho, co se nám v životě podařilo. 

Krize a rituály. Co je krize? Krizové situace v životě a důležitost rituálů. Rituály jako zdroj v životě, upevnění zdravého fungování a prevence vyhoření.


Cesta k sobě cestou koně

Hledejte odraz své duše v očích koní, zažijte sílu a klid koňského stáda a objevte své vnitřní poklady. 

Kůň je ze své podstaty prostý hodnot, domněnek a předsudků. Nabízí empatii, nefalšovanou originalitu, jasnost, poctivost, absolutní přítomnost tady a teď. 

Nabízíme jednodenní prožitkový workshop pod vedením zkušených lektorek se nejen díky interakci s koňmi dozvíte více o sobě, vašich zdrojích a potenciálu. Posunete se k většímu sebevědomí a poznáte, jak důležité jsou naše hranice a osobní prostor. 

Čekají nás jemná tělová cvičení, práce s dechem, prvky kontaktní terapie s koňmi a snad krásné počasí a dobrá nálada. 

Workshop je vhodný pro všechny, kteří hledají hlubší poznání sebe samých, jsou otevření novým zkušenostem, zkrátka pro všechny zvědavce :)

Nemusíte mít žádné zkušenosti koňmi, nebudeme pracovat v sedle, budeme pracovat pouze se země, zcela bezpečně, podle individuálních možností každého.

V ceně je započítáno lektorné, práce s koˇnmi, pobyt na ranči, materiály a občerstvení (káva, čaj, voda, drobné občerstvení - obvykle úžasná buchta nebo koláče, které Bára upeče). 

Oběd si můžete vzít svůj nebo hromadně objednáváme z blízké restaurace. Oběd není v ceně. 

Termíny:

 11.6. - obsazeno  

17.6., 12. 8. a  26. 8., 9. a 23. 9. 2023 - obvykle začínáme v 10 hodin, končíme v 18 hodin

cena: 2900 Kč 

Přihláška mailem: marketa.charvat@gmail.com

Lektorky: 

Mgr. Markéta Charvátová - psychoterapeutka (biosyntéza, EMDR), lektorka Českého institutu biosyntézy, externí vyučující Ostravské univerzity (Pedagogická fakulta).

Barbora Fatková - cvičitelka jezdectví, víc než 40 let praxe v problematice chovu koní a jezdectví

Pokud jste zdaleka, můžete se ubytovat v blízkém hotýlku a druhý den strávit s námi na ranči. 

Komunitní centrum

Od roku 2020 je v provozu Komunitní centrum při Ranči, jehož cílem je realizace nejrůznějších aktivit od volnočasových přes vzdělávací či výchovné. Zaměřujeme se nejen na propojení vazeb v místní lokalitě Vítovic a Rousínova, ale také na prevenci vyloučení osob ohrožených samotou nebo vyhořením. 

Nová pergola s ohništěm

Díky dotaci od nadace VIA - program "Místo kde žijeme" - jsme mohli postavit pergolu nad ohništěm, tak vzniklo v areálu ranče místo, kde se můžeme setkávat se sousedy, přáteli a návštěvníky u táboráku nebo i bez něj, pořádat oslavy nebo si zazpívat s kytarovým doprovodem. Už během stavby - hned po zastřešení - byla pergola hojně využívána. Na stavbě se podíleli jak členové spolku a jejich rodiče, tak i sousedi a náhodní návštěvníci ranče.