pro rodiny

  • Babi, dědo, koukni co umím  -  tvořivé dílny 4x ročně
  • Táto, pomož mi (polytechnické dílny zaměřené na spolupráci dětí a tatínků – probíhat budou minimálně 4x ročně),
  • víkendové workshopy pro všechny generace, vzdělávací programy  3x ročně
  • seminář pro zaměstnavatele Do práce s dítětem (informuje zaměstnavatele ale i zájemce o práci o možnostech usnadnění návratu do práce po rodičovské dovolené) a jiné. 1x ročně