Podporují nás

Podporují nás

Rekonstrukce šatny

Díky dotaci JMK  jsme mohli částečně zrekonstruovat šatnu - zázemí pro sportovce, která zajistí dětem příjemné prostředí při přípravě na sportování. 


Černá hodinka na ranči aneb rodinné podvečery

Díky dotaci JMK jsme v roce 2023 v areálu ranče mohli uspořádat setkávání se sousedy a přáteli - Černé hodinky s růzou tematikou. Dotace uhradila náklady na lektora, organizaci a doplnění vybavení klubovny.

Pergola s ohništěm

Díky dotaci od nadace VIA - program "Místo kde žijeme" - jsme mohli postavit pergolu nad ohništěm, tak vzniklo v areálu ranče místo, kde se můžeme setkávat se sousedy, přáteli a návštěvníky u táboráku nebo i bez něj, pořádat oslavy nebo si zazpívat s kytarovým doprovodem. Už během stavby - hned po zastřešení - byla pergola hojně využívána. Na stavbě se podíleli jak členové spolku a jejich rodiče, tak i sousedi a náhodní návštěvníci ranče.


systém na zachycování dešťové vody

Díky podpoře nadace Via jsme zakoupili nádoby na zachycování dešťové vody a zaléváme nově vysazené kaštanovníky a fíkovníky i staré stromy a keře pouze dešťovou vodou. 

Nový přepravník

Projekt 

VYBAVENÍ SPOLKU RANČ VÍTOVICE je spolufinancován Evropskou unií. 

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Vyškovsko z.s. 

 Předmětem realizace projektu byl nákup vozíku na koně. 

EVROPSKÁ UNIE 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Evropa investuje do venkovských oblastí 

Program rozvoje venkova 

Opravená zídka a dlažba

Díky dotaci z rozpočtu JMK jsme mohli opravit dvě opěrné zídky a dlažbu v areálu ranče. Dlouho jsme nemohli sehnat firmu, která práce provede, ale nakonec se zadařilo a těsně před Vánoci byly práce hotové. Teď už jen do zídky zasadit rostlinky :-)