Vítejte u nás! 

Nabídka našeho ranče je velmi pestrá. Jezdectví a volnočasové aktivity jsou dlouhodobě naší nedílnou součástí. Od roku 2020 budujeme komunitní centrum, kde kromě vytváření místa pro setkávání se a sdílení, připravujeme také vzdělávací, kulturní či sportovní akce. Cílem komunitního centra je prevence sociálního vyloučení, podpora rodin s dětmi, enviromentální vzdělávání mnoho dalšího.

Další naše směřování přirozeně vede touha předat to, co sami ctíme a cítíme, a tedy, že vědomé bytí v blízkosti koní má úzdravný a růstový potenciál. Pro někoho jsou koně pouhým zvířetem, pro jiné zrcadlem. Ray Hunt, jeden z nejlepších horsemanů všech dob řekl: "Kůň je zrcadlo. Jde hluboko do těla. Když vidím tvého koně, vidím i tebe. Ukazuje mi všechno, co jsi." Připravujeme řadu workshopů pro jednotlivce i skupiny, které jsou zaměřené na relaxaci, poznání sebe samých a rozvoj růstového potenciálu každého z nás. 

Kdo jsme?

V roce 2010 jsme založili Ranč Vítovice. Na začátku nás bylo jen pár - lidí i koní, ale během let jsme se důkladně rozrostli. Koní je teď u nás dvanáct, naše aktivity se rozdělily do několika směrů - od sportovního ježdění přes programy pro děti a rodiny po seberozvojové aktivity pomocí koní.


Barbora Fatková

majitelka ranče, cvičitelka jezdectví, hlavní vizionář všeho dění

Mgr. Věra Křivánková

speciální pedagožka, nepostradatelná pro chod ranče, vedoucí jezdeckých kroužků

Bc. Lucie Křížová 

speciální pedagog, vedoucí Hobby Horsing Clubu

Mgr. Markéta Charvátová

psychoterapeutka, lektorka (více www.therapies.cz

     Ing. Ondřej Charvát 

lektor, kouč, terapeut pracující s páry

    Bc. Jakub Kříž 

pedagog, vedoucí aktivit

        Mezi naše další milované pomocníky patří: 

Kateřina Lancmanová, Lenka Hromadová, Tom Křivánek - dobrovolníci, instruktoři jezdectví a vedoucí letních táborů