Přihlášky

Přijímáme přihlášky na rok 2023

Nejdříve vyberte "službu", o kterou máte zájem. V případě přihlášek na tábory vyberte z možností nabízených termínů. V případě, že se hlásíte na více termínů táborů, vyplňte pro každý termín či akci přihlášku zvlášť.