Komunitní centrum 

KOMUNITNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Od roku 2020 je v provozu Komunitní centrum při Ranči, jehož cílem je realizace nejrůznějších aktivit od volnočasových přes vzdělávací či výchovné. Zaměřujeme se nejen na propojení vazeb v místní lokalitě Vítovic a Rousínova, ale také na prevenci vyloučení osob ohrožených samotou nebo vyhořením. 

Nová pergola s ohništěm 

Díky dotaci od nadace VIA - program "Místo kde žijeme" - jsme mohli postavit pergolu nad ohništěm, tak vzniklo v areálu ranče místo, kde se můžeme setkávat se sousedy, přáteli a návštěvníky u táboráku nebo i bez něj, pořádat oslavy nebo si zazpívat s kytarovým doprovodem. Už během stavby - hned po zastřešení - byla pergola hojně využívána. Na stavbě se podíleli jak členové spolku a jejich rodiče, tak i sousedi a náhodní návštěvníci ranče.

PŘIPRAVUJEME ....

Jedno až dvoudenní vzdělávací a seberozvojové aktivity a workshopy na různá témata..... budeme vás informovat :)